CBCT

تصویر برداری CBCT : همانگونه که اشاره شده است ، این نوع اسکن ، نوعی از اسکن سی تی میباشد که بیشتر در ناحیه فک و صورت استفاده میشود ، بافت استخوانی را بخوبی  وبا دقت بسیار بالا نمایش میدهد ، میزان تشعشع آن به مراتب کمتر از سی تی اسکن پزشکی میباشد و کمک شایانی به تصویر برداری فک و صورت و دندانپزشکی نموده است.این سیستم قابلیت مقطع نگاری در تمامی زوایا را دارا میباشد،همچنین ارایه تصاویر سه بعدی با نماها و حالات مختلف.

بیشترین کاربرد آن امروزه در اندازه گیریها و محاسبات ماقبل ایمپلنت میباشد. سایر کاربردهای آن در زمینه بررسی های اندودنتیک یا ریشه دندانها، برسیهای جراحی و ضایعات بویژه جراحیدندان عقل ، بررسی دندانهای نهفته ، بررسی سینوسها که در این خصوص نیز میتوانند بسیار مفید باشند بررسی های مربوط به درمانهای ارتودنسی میباشد.