بایت وینگ

 

   

رادیوگرافی بایت وینگ (Bite Wing) یک کلیشه داخل دهانی است که تصویری از تاج دندانهای ناحیه با دقت بالا نمایش میدهد . این کلیشه استاندارد تشخیص پوسیدگی میباشد. یعنی بهترین نما برای بررسی رادیوگرافیک دندانها کلیشه های بایت وینگ هستند و شامل چهار عدد میباشند ، دو عدد درهر طرف.  

بطور میانگین ، افراد جامعه بدون وجود علایم دندانی بهتر است هر 2 تا 3 سال اقدام به تهیه این کلیشه ها نمایند. تا پوسیدگی های پنهان بین دندانی زودتر تشخیص داده شوند و برای درمان انها اقدام گردد.برخی از این پوسیدگی ها در معاینه دندانپزشکی قابل مشاهده نمیباشند وتنها در رادیوگرافی دیده میشوند.