تکنولوژی های مورد استفاده

       بسمه تعالی

 

سیستم های تصویر برداری مختلف در این مرکزبطور کلی شامل تصویر برداریهای داخل دهانی و خارج دهانی و تکنولوژی CBCT میباشد.

کلیه سیستمهای مرکز دیجیتال میباشند و بر روی سایت منتقل میشوند و کلیه مراجعین و پزشکان میتوانند تمامی تصاویر را بصورت دیجیتال

دریافت نمایند. آنها را ادیت نموده و یا پرینت نمایند.

تصویر برداریهای داخل دهانی عمدتا شامل کلیشه های پری اپیکال و بایت وینگ هستند. نمای اکلوزال گاه برای تهیه تصویری با زاویه عمودی نسبت به تصاویر عادی تهیه میشود و گاه جهت بررسی سنگهای غده بزاقی بکار میرود.

در تصویر پری اپیکال هم تاج و هم ریشه دندان تصویر میشود دارای رزولوشن بالایی میباشد و بصورت تک دندان تا پری اپیکال از تمام دندانها میتواند تجویز گردد.

نمای بایت وینگ شامل تاج دندانهای هردو فک میباشد. برای بررسی پوسیدگی دندانی بسیار دقیق است و انتخاب اول برای تشخیص پوسیدگیها میباشد.  تمام این تصاویر بوسیله رسپتورهای دیجیتال تهیه میشوند ،سپس وارد کامپیوتر شده و ادیت و آماده میشوند ، به سایت ارسال میشوند وپرینت میگردند.تمامی مراحل و تصویر نهایی توسط پزشک مرکز بررسی و کنترل میگردند.

تصویر برداریهای خارج دهانی عمدتا شامل تصاویر پانورامیک (OPG) میشوند. وسپس تصاویر سفالومتری و تصاویر جمجمه در زوایای مختلف

جهت بررسیهای ارتودنتیک و جراحی.  کلیه این تصاویر نیز دیجیتال هستند و بر روی سایت نیز قرار میگیرند.

تصاویر پانورامیک امروزه بسیار رایج شده اند. تصویربرداری از تمام دندانها و استخوانهای فکین در زمان کوتاه سبب گسترش آن شده است .

البته رزولوشن آن از تصاویر داخل دهانی پایینتر میباشد همچنین دقت ابعادی بالایی ندارد و بسیار تحت تاثیر موقعیت سر بیمار میباشد.

پوسیدگیهای وسیع را نشان میدهد ولی توانایی نمایش پوسیدگیهای ظریف بویژه در ناحیه دندانهای آسیای کوچک (پر مولرها) را ندارد.بنا براین برای تشخیص دقیق پوسیدگی ها بویزه در ناحیه پرمولرها نیازمند تصاویر بایت وینگ میباشد.

لترال سفالومتری عمدتا در درمانهای ارتودنسی و گاه جراحی استفاده میشود. جهت بررسی نحوه رشد ورابطه فکین با هم و همچنین روابط دندانی فک بالا و پایین استفاده میشود.

تصاویر سفالومتری دیگر نیز عمدتا جهت بررسی رشد و تکامل و تقارن فک و صورت وهمچنین بهنگام سوانح و تصادفات جهت بررسی شکستگیهای احتمالی و گاه جهت بررسی ضایعات فکی استفاده میشود.

تصاویر به اصطلاح واترز نیز بیشتر در بررسی سینوسها مورد استفاده قرار میگیرند. 

تصویر برداری CBCT : همانگونه که اشاره شده است ، این نوع اسکن ، نوعی از اسکن سی تی میباشد که بیشتر در ناحیه فک و صورت استفاده میشود ، بافت استخوانی را بخوبی  وبا دقت بسیار بالا نمایش میدهد ، میزان تشعشع آن به مراتب کمتر از سی تی اسکن پزشکی میباشد و کمک شایانی به تصویر برداری فک و صورت و دندانپزشکی نموده است.این سیستم قابلیت مقطع نگاری در تمامی زوایا را دارا میباشد،همچنین ارایه تصاویر سه بعدی با نماها و حالات مختلف.

 

بیشترین کاربرد آن امروزه در اندازه گیریها و محاسبات ماقبل ایمپلنت میباشد. سایر کاربردهای آن در زمینه بررسی های اندودنتیک یا ریشه دندانها، برسیهای جراحی و ضایعات بویژه جراحی دندان عقل ، بررسی دندانهای نهفته ، بررسی سینوسها که در این خصوص نیز میتوانند بسیار مفید باشند بررسی های مربوط به درمانهای ارتودنسی میباشد.