عکس پانورامیک دندان (اصطلاحا OPG) چیست ؟

رادیوگرافی پانورکس یا رادیوگرافی پانورامیک یکی از مرسوم ترین رادیوگرافی های تشخیصی در دندانپزشکی است.در این نوع رادیوگرافی دندانپزشک می تواند کل دندانها واستخوانهای فک بالا و پائین بیمار رادر یک کلیشه ببیند. این رادیوگرافی در مشخص کردن ضایعات فک واطراف دندانها، دندانهای نهفته ، بررسی و تشخیص پوسیدگی های وسیع و… به کار می رود .باید دانست از این نوع رادیوگرافی نمی توان در تشخیص تمام ضایعات وبیماری های دندان وبافت های اطراف استفاده کرد.به عنوان مثال بیماری لثه ها در رادیوگرافی های کوچک داخل دهان که پری اپیکال نامیده می شود بهتر مشخص می گردد.در عین حال فقط بادیدن  یک رادیوگرافی نمی توان نظرقطعی درمورد مشکل بیمار وراه درمان  وی داد.همیشه باید مشاهده رادیوگرافی با معاینات داخل دهان همراه گردد تا به نتیجه قطعی رسید. رادیوگرافی پانورکس به این صورت انجام می شود که منبع اشعه و فیلم رادیوگرافی در خلاف جهت یک دیگر در اطراف فک های بیمار حرکت می کنند و وضعیت فک ها بر روی فیلم ثبت می گردد . دستگاه هائی که این نوع عکس را تهیه می کنند به طور معمول در رادیولوژی ها وجود دارند ومطب های شخصی دندانپزشکی در ایران مجاز به داشتن این نوع دستگاهها نیستند.