موقعیت ما

موقعیت ما ، ابتدای خیابان فرجام و ضلع شمالی آن میباشد .ساختمان اشراق پلاک 25 ، ط 4.

فاصله تا فلکه دوم (چهار راه اشراق ) بسیارکم و درحد بیست قدم میباشد.

برای دسترسی از سمت مرکز تهران میتوان به اتوبان باقری رسید و سپس به سمت چهارراه اشراق حرکت نمود.