سال نو مبارک

عرض تبریک سال جدید حضور همکاران گرامی و آرزوی تعطیلاتی خوب و سالی پر برکت

به اطلاع میرساند که این مرکز تا تاریخ سیزدهم فروردین سال جدید تعطیل میباشد. 

پاینده باشید .