حذف پرینت فیلم رادیولوژی.نامه وزارت بهداشت

همکاران گرامی به استحضار میرساند: بدنبال بخشنامه های مکرر وزارت بهداشت ؛ ارایه فیلم رادیولوژی و پرینت کاغذی به بیماران جرم تلقی شده و تعزیرات قانونی دارد. لذا لطفا تجهیزات کامپیوتری مورد نظر خود را در محیط مطب آماده فرمایید تا تصاویر را کاملا بطور الکترونیک و دیجیتال دریافت نمایید. آماده دریافت نظرات ارزشمند شما هستیم.